Takster

Takster

Til vores samarbejdspartnere i Kommunerne

Efter godkendelse i Socialtilsyn Øst skal vi hermed oplyse Høng Erhvervsskoles takster for tilbud efter Servicelovens §§ 66,5 og 107 i 2017

 

Vores vejledende takster i 2017 er uændrede i forhold til 2016 og er :

 

Dagtilbud/STU :               kr. 22.600 pr. måned/743 pr. dag

Bo-del :                              kr. 39.900 pr. måned/1.311 pr. dag

Bo-del + Dagtilbud :        kr. 62.500 pr. måned/2.054 pr. dag

Beskæftigelsesrettet kompetenceudvikling : 3-4 mdr. efter aftale            

Støttetimer § 85 :            kr. 450,-/time

Betaling opkræves månedsvis forud efter månedstakst. Ved til-/afgang i en måned faktureres efter dagtakst.

 

Egenbetaling:

I forbindelse med beregning af egenbetaling henvises til Bekendtgørelse nr. 1387, hvor de enkelte kommuners kommunalbestyrelse fastsætter betaling for ophold herunder el og varme, kost mv. ud fra ydelserne i tilbuddet.

 

Vejledende egenbetaling for den unge pr. mdr. udgør i 2017 kr. 3.083,-

Har I spørgsmål til ovenstående så kontakt socialrådgiver Katja Lauritzen tlf. 58852032 eller forstander Søren T Hvalsø mobil. 40893804

 

Venlig hilsen

Søren Thimes Hvalsø
Forstander

 

Top