Kerneværdier

Kerneværdier

På Høng Erhvervsskole arbejder vi ud fra følgende fem kerneværdier, hvor af ingen er bæredygtige uden de andre, da alle fem understøtter hinanden:

Anerkendelse:

Definition: At blive set og hørt og respekteret som den man er, og at møde andre, som de er, med det de har med sig.

Dette indebærer: at vi arbejder med det enkelte individ, og at vi anerkender følelsen, men ikke nødvendigvis den handling, den munder ud i. Vi møder vores elever med de forudsætninger og udfordringer, det enkelte individ har. Vi skal som professionelle være fagligt kompetente og hermed ved vi ofte bedre og kan se længere end vores elever. Men det betyder ikke, at vi pr. definition altid har ret, og vi skal være lydhøre og åbne for alternative løsninger.

 

Relationer:

Definition: det er ud fra koblingen til den anden dvs. (den gode)relation, at man kan få indflydelse på den andens liv. Relationer er en forudsætning for læring og udvikling.

Dette indebærer: at gode relationer inspirerer, støtter og hjælper personer til at opnå øget trivsel, udvikling, velvære og arbejds- og livsglæde. Vi skaber de gode relationer ved at udvise nærvær, være ’matrikel-parate’, lade tiden arbejde for os og eleven, være tilstedeværende med et fælles tredje og udvise forståelse for den enkelte.

 

Omsorg:

Definition: omsorg er en særlig relation mellem mennesker, som kendetegnes ved, at det ene menneske retter sin opmærksomhed mod det andet menneske og handler på en sådan måde, som det andet menneske har brug for, og som tjener det andet menneskes velbefindende.

Dette indebærer: at vi støtter og vejleder således, at den unge kan klare sin dagligdag, og ved at være til stede, give plads til den uplanlagte snak, den svære snak (hygiejne, sex mv.) Vi yder omsorg både fysisk og psykisk, uden at krænke elevens personlige integritet. At arbejde omsorgsfuldt indebærer også at yde omsorg for vores kolleger.

 

Dannelse:

Definition: dannelse vil sige at (lære at) kende til og forstå og agere i forhold til sig selv og omverdenen, samt at (lære at) forstå sig selv i en sammenhæng med andre – i det nære miljø som i samfundet.

Dette indebærer: at dannelsen er en del af hverdagsaktiviteterne, både de planlagte og de uplanlagte, og både undervisning og fritid. Vi igangsætter processer, så man kan lære selvstændigt træffe valg og indgå i beslutningsprocesser, og så man får viden omkring demokrati og samfund. At arbejde med dannelse betyder også, at vi som fagpersoner skal være det gode tydelige eksempel.

 

Struktur:

Definition: de rammer og regler vi bevidst har sat.

Dette indebærer: at strukturen er et værktøj i vores dannelsesprojekt, og at rammerne skal være velbegrundede og realistiske, så de er til at overholde. Vores unge har brug for struktur og rammer for at fungere i dagligdagen, men det er OK at bryde strukturen og tage individuelle hensyn, bare man er bevidst om at den bliver brudt – når det tjener et pædagogisk formål. Her er den interne faglige kommunikation vigtig, for at vi kan opretholde strukturen trods individuelle hensyn.

Top