Bestyrelse

Bestyrelse

Høng Erhvervsskole har en bestyrelse bestående af:

Jan Vium, formand
viu@sl.dk

Maja Hansen, udpeget af LO
mghvestamt@mail.dk

Grethe Juhl
gjuhl@godmail.dk

Pernille Christoffersen
perch@holb.dk

Anne Madsen
anma@soroe.dk 

Henrik Ørnstrup (medarbejderrepræsentant)
henrik@hoeng-erhvervsskole.dk

Top