Bestyrelse

Bestyrelse

Høng Erhvervsskole har en bestyrelse bestående af:

Jan Vium, formand
viu@sl.dk

Maja Hansen, udpeget af LO
mghvestamt@mail.dk

Grethe Juhl
gjuhl@ofir.dk

Pernille Christoffersen
perch@holb.dk

Vacant (medarbejderrepræsentant)

Anne Madsen
anma@soroe.dk 

Top