Om skolen

Om skolen

Høng Erhvervsskole er et socialpædagogisk tilbud til unge i aldersgruppen 15 til 23 år med botræning, værksteder og intern boglig skole som afsæt for elevernes afklaring og udvikling. Vores målgruppe er sent udviklede unge og unge med problemer af boglig eller indlæringsmæssig karakter – og ofte med forskellige sociale og adfærdsmæssige problematikker. I august 2014 kunne vi fejre 30 års jubilæum som erhvervsskole i den form, vi kender i dag. De producerende værksteder og den interne boglige skole blev etableret efter en beslutning i amtsrådet i Vestsjælland Amt. Samtidig blev skolens målgruppe ændret til den nuværende. Siden da har pædagogikken og tilbudet udviklet sig. Der er flere gange blevet ændret på kollegiernes organisering, og bla. bofællesskabet Hovedgaden er kommet til. Vi har fået ekstern bo og støtte afdeling. Dyreholdet blev afskaffet for et par år siden, og til gengæld har vi i dag et malerværksted og et mekanisk reparationsværksted.Men skolens virksomhed hviler stadig på den helhedsorienterede indsats, hvor botræning, boglig skole og værksteder tilsammen skaber rammen omkring vores unges udvikling og afklaring – både som døgntilbud og evt. som dagtilbud.
Skolen råder over en medarbejder som er uddannet “Kostvejleder med speciale i vægttab”, og tilbuddet til skolens elever omfatter efter behov og interesse specifikt kostvejledning som supplement til den daglige botræning. Desuden er vi parat til at tibyde PAS-test og UngePAS-screening som en del af tidbuddet til døgn- og STU-elever.På billedet ses udsigten fra Høng Erhvervsskoles sommerhus.

Top