Praktik

Praktik

Ekstern praktik:

Et vigtigt supplement til værkstedsforløbet er eksterne praktikker i virksomeheder. butikker osv. , som kan give et indtryk af, hvordan et fag er i virkeligheden, og hvordan eleven fungerer uden for skolens og værkstedernes trygge rammer. 

Igennem forløbet får eleven mulighed for korte afklarende praktikker af tre ugers varighed og senere længerevarende praktikker – alle på eksterne arbejdspladser og institutioner. 

Skolen har et stort praktiknetværk, og en fast medarbejder står for etablering af og opfølgning på praktikforløb i samarbejde med relevante faglærere.

Top