Håndværkerlinje og Servicelinje

Håndværkerlinje og Servicelinje

Generelt om Håndværker- og Servicetilbuddet:

Formålet med skolens værksteder er at skabe et fagligt realistisk og arbejdspladslignende udviklingsrum, hvor elever kan afklares i forhold til og lære nogle praktiske fag at kende. I løbet af arbedsdagen udføres en række opgaver og produktioner som udgangspunkt for, at eleven lærer og dygtiggør sig ud fra egne personlige interesser, evner og forudsætninger.

Der arbejdes med det sigte, at eleverne lærer at løse mindre opgaver selvstændigt og indgår i et naturligt arbejdsfællesskab.

Håndværkertilbuddet fordeler sig på følgende 5 linier:

  • Jordbrug
  • Snedker – tømrer
  • Motor- og metal
  • Maler
  • IT

Servicetilbuddet:

  • Køkken

På samtlige værksteder forsøger vi at hjælpe eleven med at udvikle og opnå følgende generelle faglige kompetencer:

– mødestabilitet – incl. at overholde pauser
– opførsel og sprogbrug
– orden på arbejdspladsen
– passende påklædning og hygiejne
– vedholdenhed i arbejdet
– omstillingsparathed
– kvalitetsbevidsthed
– selvstændighed og initiativsocial tilpasningsevne i forhold til overordnede og kollegier
– motivation og evne til samarbejde
– evne til tilegnelse af faglig viden

Introforløb:
Den første del af elevens forløb på skolen vil bestå af en runde med 14 dage på hvert værksted. Herefter vil elev og skole i fælleskab finde frem til, hvilket værksted der startes op på for alvor.

STU på værksteder:
Værkstedsdelen af et STU-tilbud på Høng Erhvervsskole vil forløbe enten på en faglinie, i en kombination af flere værksteder eller som generel afklaring, hvor de fleste værksteder indgår.
Se videre herom under STU – 3-årig ungdomsuddannelse.

Ekstern praktik:
Gennem værkstedsforløbet får eleven mulighed for korte afklarende praktikker at tre ugers varighed og senere længerevare praktikker – alle på eksterne arbejdspladser og institutioner. En fast medarbejder står for opfølgning og etablering af praktikforløb i samarbejde med relevante faglærere.

Afklaring
Skolens formål er at vurdere elevernes niveau og læringspotentiale for herefter at kunne støtte, træne og klargøre elever til en fremtidig selvstændig tilværelse uden for institutionens regi.

Top