Udslusningskollegier

Udslusningskollegier

Høng Erhvervsskole råder over 1 udslusningskollegie:
Huset med plads til tre.

Formål:
Det er formålet med udslusningen at støtte, træne og klargøre elever på Høng Erhvervsskole til en fremtidig selvstændig tilværelse uden for institutionens regi. Dette kan spænde fra indflytning i en form for bomæssigt fællesskab over egen bolig med støtte til selvstændig tilværelse på egne vilkår og betingelser.

Metode:
Der arbejdes med en involverende og relationsorienteret tilgang, hvilende på et grundlag i anerkendende principper. Der lægges vægt på at etablere et struktureret, trygt og udviklende miljø, der tager de fornødne hensyn til den enkelte elevs mål, behov og forudsætninger.

Fysiske rammer:

Tilbudet finder sted i kollegiet Huset, som grundlæggende drives efter de samme principper, men hvor den geografiske placering gør, at Huset kan være et tilbud til elever, der stadigvæk er lidt utrygge ved at skulle væk fra indslusningskollegierne. Desuden anvendes prøvelejligheden i Slagelse til afprøvning for elever, der er på vej til at skulle klare sig mere på egen hånd.

– Nedenfor er oplistet en række opgaver og aktiviteter, der er centrale i dagligdagen. Hvor pædagogerne af forskellige årsager ikke deltager sammen med eleverne i hele opgaveløsningen, gives der instruktion og følges op i umiddelbar tilknytning til opgaven. Der anvendes skemaer, tjeklister mv.

Madlavning:
De to kollegier har hvert sit fælles madbudget. Planlægning, indkøb og madlavning foretages i fællesskab under behørig hensyntagen til de enkeltes fritidsaktiviteter og weekendaftaler. Selv om det er målet, at den enkelte elev skal kunne håndtere madlavning tilfredsstillende selvstændigt, vil der være træning, støtte og opfølgning dagligt eller ugentligt via de tilknyttede pædagoger.

Rengøring og oprydning:
Selv om det er målet, at den enkelte elev skal kunne udføre opgaverne tilfredsstillende selvstændigt, er det en forudsætning for træning, støtte og opfølgning, at dette sker dagligt 
eller ugentligt under medvirken af pædagoger. Der rengøres i køkken, badeværelser, bryggers, fællesarealer, udenomsarealer og eget værelse.

Fritidsaktiviteter:
Det er vigtigt for elevernes fremtidige selvstændige liv, at de har sunde interesser, der giver indhold i dagligdagen og anledning til  at møde andre mennesker og fastholde bekendtskaber. Derfor er det en vigtig opgave i udslusningen både at støtte og inspirere til individuelle aktiviteter og tage initiativ til og gennemføre forskellige sociale arrangementer – fødselsdage, biografture, årtids- og traditionsbestemte arrangementer og fællesarrangementer på Høng Erhvervsskole, samt meget mere.

Arbejdet med den enkelte elev:
Der udføres et generelt socialpædagogisk arbejde i forhold til den enkelte elev ud fra dennes mål, behov og forudsætninger – og de aftaler der måtte være indgået med forældre, myndigheder mv. Det handler om individuelle samtaler, opfølgning på hygiejne, seksualrådgivning, personlig økonomi, opfølgning på dagligdagen (arbejdsplads, uddannelsessted, praktik) og andre forhold af betydning. Desuden støttes eleven i forældresamarbejde og forud for statusmøder, samt i forbindelse med aftaler med sagsbehandler, læger, psykolog mv.

Top