Indslusningskollegier

Indslusningskollegier

Høng Erhvervsskole råder over 2 indslusningskollegier, der hver har plads til 9 elever, udover dette er HE nomeret til 8 dagelever.

Kollegie 1. sal er placeret på 1. salen i den gamle hovedbygning
Kollegie Stuen befinder sig i en 1-plans værelsesfløj

Formål:
Det er formålet med indslusningen at vurdere elevernes niveau og læringspotentiale for herefter at begynde en proces med at støtte, træne og klargøre elever på Høng Erhvervsskole til en fremtidig selvstændig tilværelse uden for institutionens regi.

Metode:
Der arbejdes med en involverende og relationsorienteret tilgang, hvilende på et grundlag i anerkendende principper. Der lægges vægt på at etablere et struktureret, trygt og udviklende miljø, der tager de fornødne hensyn til den enkelte elevs mål, behov og forudsætninger.

Nedenfor er oplistet en række opgaver og aktiviteter, der er centrale i dagligdagen. I indflytningsfasen deltager pædagogerne i opgaveløsningen med eleverne, og gradvis øges forventningen til den enkelte elev. Der lægges vægt på, at opgaverne stilles inden for den nærmeste udviklings zone i et tempo afpasset efter eleven.

Madlavning:
De to kollegier har hver deres kostbudget. Der udarbejdes planer for den enkelte elevs deltagelse i madlavning og oprydning. For at opnå træning og kompetencer er det vigtigt, at alle elever inddrages ugentlig, og opgaverne løses sammen med pædagoger. Aktiviteten omfatter madplan, indkøb, madlavning og opvask/rengøring.

Rengøring og oprydning:
Selv om det er målet, at den enkelte elev fremtidigt skal kunne udføre opgaverne tilfredsstillende selvstændigt, er det en forudsætning for træning, støtte og opfølgning, at dette sker dagligt eller ugentligt under medvirken af pædagoger. Der rengøres i køkken, badeværelser, fællesarealer, eget værelse mv.

Fritidsaktiviteter:
Det er vigtigt for elevernes fremtidige selvstændige liv, at de har sunde interesser, der giver indhold i dagligdagen og anledning til at møde andre mennesker og fastholde bekendtskaber. Det er derfor en vigtig opgave for kollegierne både at støtte og inspirere til individuelle aktiviteter og tage initiativ til og gennemføre forskellige sociale arrangementer – fødselsdage, biografture, leg og spil, årtidsbestemte arrangementer og fællesarrangemeter på skolen, samt meget mere.

Arbejdet med den enkelte elev:
Der udføres et generelt socialpædagogisk arbejde i forhold til den enkelte elev ud fra dennes mål, behov og forudsætninger – og de aftaler der måtte være indgået med forældre, myndigheder mv. Det handler bl.a. om individuelle samtaler om forhold af betydning, opfølgning på hygiejne, seksualrådgivning, personlig øknomi, lektiehjælp og støtte i kørekortsteori, opfølgning på problemer og begivenheder fra dagligdagen på værksteder og i boglig skole mv. Desuden støttes eleven i forældresamarbejde og forud for statusmøder, samt i forbindelse med aftaler med sagsbehandler, læger, psykolog mv.

 

Top