Ekstern støtte

Ekstern støtte

Støtte i egen bolig
Vi råder desuden over flere lejligheder i Slagelse og Høng, hvor vi yder støtte – enten som et led i udflytningen fra skolen eller efterfølgende som støtte efter § 85.

Sommerhus
Skolen har derudover et sommerhus liggende i strandkanten ved Kirke Helsinge Strand. Her tilbydes eleverne ophold i sommerferien, hvor der bades, fiskes og hygges i den skønne natur. Det sker også, at vi arranger korte ophold for små grupper af elever i løbet af året.

Serviceydelse.
Der udarbejdes halvårlige handleplaner i samarbejde med kommunen og den enkelte unge. Støtten bliver planlagt på faste ugentlige kontakter i den unges lejlighed, hvor der ydes individuelt støtte til økonomi, indkøb, madlavning mv. Herudover ydes der støtte til sociale aktiviteter i fællesrum og i nærmiljø. Endvidere ydes der støtte i relation til fastholdelses af uddannelsesforløb, beskæftigelse, aktivering og jobafklaring mv. Se oversigstsskema.

Hver 6. måned udarbejder Høng Erhvervsskole en statusrapport, der gennemgås med den unge, og som danner udgangspunkt for et opfølgningsmøde mellem skolen, den unge og betalingskommunen.

Opholdet i opgangsfællesskabet – hent pdf

Top