Botilbud

Botilbud

Høng Erhvervsskole råder over forskellige typer botilbud, som et led i et internt døgnophold på skolen.

Så vidt som muligt vil det være tilpasset til den enkelte elevs behov og ressourcer ved indskrivning.

Som eleven udvikler sig og skifter rammer og behov for støtte og vejledning evalueres det hvilken afdeling eleven trives og udvikles bedst i.

Top